Vad krävs av mig som vårdnadshavare och medlem?

Då Kottarna är ett föräldrakooperativ så arbetar alla vårdnadshavare tillsammans för att barnen ska vistas i en så bra miljö som möjligt. Nedanför finns en lista med tillfällen som vårdnadshavare och medlemmar ska medverka vid:

  • Varje familj har två vaktmästarveckor/år.
    Vilka veckor ni blivit tilldelade hittar ni på ett schema som finns uppsatt i respektive hall. Detta kan innebära lite snöskottning på vintern, gräsklippning på sommaren, tömning av återvinningen. Dessutom kan det finnas uppgifter som personal behöver hjälp med, som exempelvis montering av nya möbler, uppsättning av grindar. En av våra ledamöter ansvarar för vaktmästarveckorna och vid eventuella frågor om vad som ska göras kontaktas denne.
  • Ni ska delta på två utestäd per år, ett på våren och ett på hösten. Detta anordnas av våra utestädsansvariga.
  • Ni ska delta på två innestäd per år. Dettas anordnas av våra innestädansvariga.
  • Varje år har vi två medlemsmöten och ett årsmöte. Ett antal styrelsemöten sker också.
  • Det brukar även anordnas en luciafest och olika årskullar har varje år som ansvar att planera den.

Allt ovanstående är obligatorisk, bortsett från luciafesten. Skulle ni få förhinder vid något tillfälle är det viktigt att ni kontaktar någon ur styrelsen alternativt den ansvarige vid utestädansvarig eller innestädsansvarig. Böter debiteras om man har för hög ogiltig frånvaro.

Som medlem kan man även bli invald som styrelsemedlem. Styrelsen meddelar under medlemsmötet vilka poster som kommer bli lediga under året och skulle någon post vara intressant kan ni kontakta valberedningen för mer information.

Har du frågor och funderingar kring vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller vår verksamhetschef!