Vilka arbetsinsatser innebär det för mig som förälder och medlem?

Då Kottarna är ett föräldrakooperativ så arbetar vi såklart tillsammans för att våra barn ska vistas i en så bra miljö som möjligt och följande är tillfällen som ni som medlemmar ska medverka vid:

  • Varje familj har två vaktmästarveckor/år.
    Vilka veckor ni blivit tilldelade hittar ni på schemat i hallen. Detta kan innebära lite snöskottning på vintern, gräsklippning på sommaren, samt kan det behövas tömma återvinningen, dessutom behöver ibland personalen hjälp med diverse småsaker inne.
    En av våra ledamöter ansvarar för vaktmästarveckorna och vid eventuella frågor om vad som ska göras kontaktar ni denne.
  • Två utestäd/år, ett på våren och ett på hösten. Detta anordnas av vår utestädsansvariga.
  • Två innestäd/år. Dettas anordnas av våran innestädansvariga.
  • Varje år har vi två medlemsmöten och ett årsmöte. Ett antal styrelsemöten sker också och är det något som ni vill att vi ska ta upp och diskutera kontaktar ni oss på styrelsen@kottanrna.nu.
  • Vi brukar även anordna en luciafest, olika årskullar har varje år som ansvar att planera den.

Allt ovanstående är obligatorisk (bortsett från luciafesten) och skulle ni få förhinder vid något tillfälle är det viktigt att ni kontaktar någon ur styrelsen alt. utestädansvarig eller innestädsansvarig. Böter debiteras om man har för hög ogiltig frånvaro.
Som medlem kan man även bli invald som styrelsemedlem,styrelsen meddelar under medlemsmötet vilka poster som kommer bli lediga under året och skulle någon post vara intressant kan ni kontakta valberedningen för mer info.

Har du frågor och funderingar kring vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen eller vår verksamhetschef.