Om Kottarna

Kottarna grundades 1992 och är en ekonomisk förening. Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna, vilket innebär att alla har lika stort inflytande och vägen till beslut blir kort.

Som medlem har vi alla ett lagreglerat arbetsgivaransvar, men styrelsen har det ekonomiska och juridiska ansvaret.

Styrelsen består av vårdnadshavare som väljs in vid årsmötet. Förutom årsmötet har vi också tre medlemsmöten per år, dessutom sammanträder styrelsen regelbundet.

Den pedagogiska verksamheten har vår rektor ansvar för. Vi medlemmar ser till så att personalen får de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. För det så krävs vissa insatser av oss, som frigör tid för pedagogerna och håller våra kostnader nere.

Verksamheten

På Kottarna har vi två glada avdelningar – Blåbäret och Lingonet
På Blåbäret går de yngsta barnen (1-3 år) och på Lingonet går de äldre barnen (3-5 år).
Vi arbetar utifrån Läroplanen (Lpfö18), skollagen och Torsby kommuns mål och riktlinjer, där bl.a. vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” ingår. Du kan läsa den genom att klicka på länken.

Tack vare kooperativformen har du som vårdnadshavare också möjlighet att påverka och ha inflytande över hur ditt barns vardag utformas.
Vi har också förmånen att ha en egen kokerska, hon heter Veronica, och ser till att vi alla får näringsrik, ekologisk och närproducerad mat. Hon bakar gärna vårt bröd också 😊

Låter detta intressant?

Då är du varmt välkommen att höra av dig och kanske komma på besök, för att möta personalen och se vår fina förskola.
Du kan också boka en träff med vår rektor, för att få ytterligare information och kanske ställa er i kö.
Vi har en egen kö, där vi tillämpar turordning utifrån på vilken avdelning platsen är ledig. Vi har också syskonförtur.
Hoppas vi ses 😊