Om Kottarna

Kottarna grundades 1992 och är en ekonomisk förening. Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna, vilket innebär att alla har lika stort inflytande och vägen från idé till beslut blir kort. Som medlem i föreningen har alla ett lagreglerat arbetsgivaransvar, men styrelsen har det ekonomiska och juridiska ansvaret. Styrelsen består av vårdnadshavare som väljs in vid årsmötet. Förutom årsmötet arrangeras även tre medlemsmöten per år, dessutom sammanträder styrelsen regelbundet.

Den pedagogiska verksamheten har rektorn ansvar för. Medlemmar ser till så att personalen får de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. För att göra det möjligt krävs insatser av alla medlemmar som som frigör tid för pedagogerna och håller föreningens kostnader nere.

Verksamheten

På Kottarna har vi två glada avdelningar – Blåbäret och Lingonet.
På Blåbäret går de yngsta barnen (1-3 år) och på Lingonet går de äldre barnen (3-5 år). Vi arbetar utifrån Läroplanen (lpfö18), skollagen och Torsby kommuns mål och riktlinjer, där bl.a. vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” ingår. Du kan läsa den genom att klicka på länken medan:

Tack vare kooperativformen har du som vårdnadshavare möjlighet att påverka och ha inflytande över hur ditt barns vardag utformas. Du erbjuds en nära kontakt med personalen och platsen som ditt barn vistas på om dagarna.
Kottarna har även förmånen att ha en egen kokerska, hon heter Veronica. Hon ser till att vi alla får näringsrik, varierad, närproducerad ekologisk mat. Hon bakar gärna vårt bröd och bjuder titt som tätt på smakliga överraskningar!

Låter denna förskola intressant för dig och ditt barn?

Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss! Självklart är ni välkomna på ett besök där ni får träffa personalen och se vår fina förskola. Du kan även boka en träff med vår rektor för att få ytterligare information och eventuellt ställa ert barn i kön. Vi har en egen kö, där vi tillämpar turordning utifrån på vilken avdelning platsen är ledig. Vi har även syskonförtur.

Hoppas vi ses! 😊