En dag hos oss

Så här kan en dag se ut hos oss, där vi i hela utbildningen utgår från vår verksamhetsplan, LPFÖ18 samt Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

  • 06.00 Förskolan öppnar
  • 08.00 Äter vi frukost, ex. gröt, fil, ägg, smörgås
  • Ca kl 9.30 har vi planerad undervisning utifrån våra prioriterade målområden.
    Vi utgår från barnens intresse och skapar en rolig och meningsfull undervisning. Ibland ute, ibland inne.
  • 11.00 Äter vi Veronicas goda lunch och efter lunch har vi olika typer av vila utifrån barnens behov, och efter det är vi ute på vår fina gård och leker.
  • 14.00 Äter vi mellanmål, ex. mjölk och smörgås, smoothie, fruktsallad, fil m.m.
    Efter mellanmål erbjuder vi olika aktiviteter ute eller inne.
  • 18.30 Förskolan stänger