En dag hos oss

Här är ingen dag den andra lik,
men vi ser att undervisningen i förskolan ska ske under hela dagen, såväl planerad som spontant! Självklart har vi även tider och rutiner som följs under våra dagar. I allt vi gör utgår vi från vår verksamhetsplan, läroplanen för förskolan (lpfö18) samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi ser huset som en helhet och försöker att ofta arbeta tillsammans i tvärgrupper från yngrebarn-och äldrebarns avdelningen. Nedanför visas ett ungefärligt dagsschema för våra dagar. 

Varje måndagsförmiddag har avdelningen Blåbäret planering och då är alla barnen från bägge avdelningarna ute på gården tillsammans från efter frukost. På fredagsförmiddagarna har avdelningen Lingonet planering, och då är barnen också ute tillsammans. 

  • 06.00 Förskolan öppnar
  • 07.45 Äter vi frukost
  • 09.30 har vi planerad undervisning utifrån våra prioriterade målområden och barnens intressen
  • 11.00 Äter vi Veronicas goda lunch.
    Efter lunchen har vi olika typer av vila utifrån barnens behov. Efter vilan stannar vi antingen inne med lugna aktiviteter eller går ut och leker på våran fina gård

  • 14.00 Är det dags för mellanmål. Mellanmålet kan vara exempelvis mjölk och smörgås, smoothie, pannkakor, fruktsallad m.m.
  • 15.00 Efter mellanmål genomförs oftast aktiviteter utefter de barn som är kvar på förskolan. Många dagar går vi ut igen vid den tiden
  • 18.00 Förskolan stänger.