Avgifter

Vad kostar det att ha ditt barn på Kottarna?

Avgifter barn 1-3 år
Avgift fr.o.m. 1 år- t.o.m. Juli året de fyller 3 år: 1000:-/månaden.
Vid föräldraledighet eller arbetslöshet (15 tim/veckan): 800:-/månaden.

Avgift barn 3 år och äldre
Avgift fr.o.m. Augusti året de fyller 3 år: 700:-/månaden.
Vid föräldraledighet eller arbetslöshet (15 tim/veckan): 0:-/månaden.

Övriga avgifter

Medlemsinsats 50:-/förälder
Betalas en gång och då i samband med att man börjar Kottarna. Avgiften återbetalas vid utträde.

Årsavgift 50:-/förälder
Betalas senast februari varje år (eller snarast om barnet börjar senare)

Information om 15 timmar avgiftsfri förskola

Enligt regler från kommunen ska alla barn över 3år ha rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola.

Detta börjar gälla from 1 Augusti det året barnet fyller 3år, då denna regel följer skolåret. Det spelar alltså ingen roll när under året ditt barn fyller år.

Månadsavgiften sänks därmed och skulle det vara så att ni är föräldralediga eller arbetslösa betalar ni ingen avgift för att ha ert barn på förskolan 15tim/veckan.

I och med att regeln följer skolåret har de barn som går 15 timmar och är över 3 år inte rätt att vara på förskolan under lov. Detta innefattar jul,- sport,-påsk,- sommar- och höstlov. Vill ni ha möjlighet att lämna även under de veckorna kan ni välja att betala den vanliga avgiften för barn över 3 år (700:-/mån). Detta tar ni beslut om inför att ni går på föräldraledigt eller när ni blir arbetslösa och man kan inte ändra sig under årets gång.