Avgifter

Vad kostar det att ha sitt barn på Kottarna?

Vad kostar det att ha sitt barn på Kottarna?

Inträdesavgift: Ni betalar en inträdesavgift på 50 kr/förälder. Avgiften återbetalas vid utträde.

Årsavgift: 50 kr/förälder.

Avgifter barn 1-3 år
Avgift fr.o.m. 1 år- t.o.m. juli året de fyller 3 år: 900:-/månaden.
Vid föräldraledighet eller arbetslöshet (15 tim/veckan): 700:-/månaden.

Avgift barn 3 år och äldre
Avgift fr.o.m. augusti året de fyller 3 år: 600:-/månaden.
Vid föräldraledighet eller arbetslöshet (15 tim/veckan): 0:-/månaden.